may hut dich may tao oxy| Son Amok| son xăm| son xăm|

Đào tạo kế toán thực tế

Đào tạo kế toán thực tếKhóa học kế toán tổng hợp nâng cao

Ngoài chương trình như trên các bạn sẽ được học chuyển tiếp sang chương trình nâng cao, chương trình này nhằm giúp các bạn thực hành nhiều lần vời các loại hình cty khác nhau, với các nghiệp vụ định khoản khác nhau. Cụ thể các bạn sẽ đi vào 4 loại hình:

Đọc thêm...
 

Khóa học kế toán tổng hợp

Là công ty dịch  vụ  kế  toán chuyên tư vấn thuế, kế toán. Cty nhận dạy kèm các bạn học viên đã học lý thuyết nhưng thiếu kinh nghiệm thực tế, nay cty dạy các kỹ năng về báo cáo thuế, sổ sách tháng, báo cáo quý, năm các ngành thương mại, dịch vụ, xây dựng, sx..

Đọc thêm...
 

Chương trình đào tạo kế toán thực tế

Là công ty chuyên tư vấn thuế, kế toán. Cty nhận dạy kèm các bạn học viên làm báo cáo thuế, sổ sách tháng, báo cáo quý, năm các ngành thương mại, dịch vụ, xây dựng, sx.. 100% trên máy & hoá đơn thật. Kèm sát  theo trình độ của mỗi học viên

Đọc thêm...