may hut dich may tao oxy| Son Amok| son xăm| son xăm|

Khóa học kế toán tổng hợp

Khóa học kế toán tổng hợp

Là công ty dịch  vụ  kế  toán chuyên tư vấn thuế, kế toán. Cty nhận dạy kèm các bạn học viên đã học lý thuyết nhưng thiếu kinh nghiệm thực tế, nay cty dạy các kỹ năng về báo cáo thuế, sổ sách tháng, báo cáo quý, năm các ngành thương mại, dịch vụ, xây dựng, sx.. 100% trên máy & hoá đơn thật. Kèm sát theo trình độ của mỗi học viên, không dạy lại lý thuyết (nếu các bạn quên thì được nhắc lại), chúng tôi sẽ lấy chứng từ thực tế của công ty để các bạn học, việc này cũng giống như bạn đang làm kế toán cho công ty đó với tất cả tình huống thực tế bạn phải giải quyết để bạn có kinh nghiệm làm việc.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

- Kế toán viên, kế toán tổng hợp tại các Doanh nghiệp,

- Sinh viên đã học chuyên ngành tài chính, kế toán mới ra trường, sinh viên năm cuối hoặc các bạn sinh viên đang học chuyên ngành, có nhu cầu học thực tế để làm kế toán các ngành thương mại, dịch vụ, xây dựng..

- Những bạn đã học, đã làm kế toán nhưng chưa hiểu sâu về kế toán tổng hợp...

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

A- Phần 1 : Làm các loại báo cáo nộp hàng tháng; hàng quí; cuối năm làm Quyết toán thuế và BC tài chính  nộp qua mạng.

I- MẪU BÁO CÁO THUẾ THÁNG/Quý

Tờ khai thuế GTGT

Bảng kê hàng hóa bán ra

Bảng kê hàng hóa mua vào

Hạn nộp tờ khai GTGT : ngày 20 tháng kế tiếp

II- MẪU BÁO CÁO QUÝ

Tờ khai thuế TNDN tạm tính quý

Tờ khai thuế thu nhập CN quí - Mẫu 02/KK-TNCN theo quí

Báo cáo sử dụng hóa đơn quí.

Hạn nộp tờ khai : hạn chót 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý

III- MẪU BÁO CÁO NĂM

1) Bộ hồ sơ quyết toán thuế gồm :

- Tờ khai tự quyết tóan thuế TNDN - Mẫu 03/TNDN

- Kết quả hoạt động SXKD - Phụ lục 03-1A

- Quyết toán thuế TNCN- Mẫu Tờ khai 05/KK-TNCN

2) Bộ hồ sơ báo cáo tài chính gồm :

- Bảng cân đối số phát sinh năm

- Bảng cân đối kế toán

- Báo cáo Kết quả hoạt động KD - Mẫu số B-02/DN

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

- Thuyết minh Báo cáo tài chính

Hạn nộp bộ quyết toán+ báo cáo tài chính : hạn chót 30/03 năm kế tiếp.

B- Phần 2 : Học làm và in sổ sách kế toán các loại :

- Bảng cân đối số phát sinh
- Nhật ký chung

- Sổ cái các tài khoản

- Sổ quỹ tiền mặt, sổ kế toán công nợ phải thu, phải trả.

- Bảng lương có trích BHXH-YT

- Bảng trích khấu hao TSCĐ, phân bổ công cụ dụng cụ

- Báo cáo nhập xuất tồn kho tổng hợp

- Phiếu thu- phiếu chi- phiếu nhập kho- phiếu xuất kho

Do cty Minh Ngọc chuyên về dịch vụ kế toán kiểm toán tại các doanh nghiệp nên khi học các bạn sẽ được chọn lọc chứng từ hóa đơn với các nghiệp vụ khó như xuất nhập khẩu (có chênh lệch tỷ giá khi thanh toán, liên quan đến thuế nhập khẩu, thuế GTGT hàng nhập khẩu) mua hàng chưa có hóa đơn, mua sắm, thanh lý tài sản cố định, hàng bán bị trả lại, chiết khấu thương mại cho khách hang mua số lượng lớn.