may hut dich may tao oxy| Son Amok| son xăm| son xăm|

Kế toán bán hàng

Kế toán bán hàng

Các nghiệp vụ cơ bản về kế toán bán hàngTầm quan trọng của kế toán bán hàng

Tầm quan trọng của kế toán bán hàngBất kỳ một doanh nghiệp sản xuất ra hàng hóa, hay doanh nghiệp thương mại, dịch vụ đều phải quan tâm đến việc tiêu thụ và bán được sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của bản thân doanh nghiệp mình, bởi vì đây chính là đầu ra của quá trình sản xuất, thương mại của doanh nghiệp.

Đọc thêm...
 

Công việc của một kế toán bán hàng

Công việc của một kế toán bán hàngĐể có thể làm một kế toán bán hàng, mỗi người phải tự chuẩn bị cho mình những kỹ năng cần thiết phù hợp với công việc này. Đặc biệt, một kế toán bán hàng phải áp dụng thành thạo máy tính vào những công việc cụ thể như tạo bảng hàng hóa, tạo vùng nhập dữ liệu, sử dụng các hàm tính toán... 

Đọc thêm...
 

Chức năng của kế toán bán hàng

Chức năng của kế toán bán hàngKế toán bán hàng là một bộ phận không thể thiếu trong các doanh nghiệp kinh doanh. Bộ phận này có những chức năng riêng và mang tính đặc thù. Dưới đây là những chức năng chính của kế toán bán hàng.

Đọc thêm...
 

Chứng từ kế toán bán hàng

Chứng từ kế toán bán hàngCác chứng từ mà kế toán bán hàng thường sử dụng là gì? Mỗi chứng từ thường được lập mấy liên và chuyển đến đâu?
Sau đây là những chứng từ kế toán bán hàng thường phải sử dụng:

Đọc thêm...