may hut dich may tao oxy| Son Amok| son xăm| son xăm|

Kế toán giá thành

Kế toán giá thành

Các nghiệp vụ cơ bản về kế toán giá thànhPhân loại giá thành sản phẩm - kế toán giá thành

Phân loại giá thành sản phẩm - kế toán giá thànhCăn cứ vào nhiều cơ sở khác nhau chúng ta có các cách phân loại giá thành khác nhau. Đối tượng tính giá thành chính là các sản phẩm, bán thành phẩm, công việc, lao vụ nhất định đòi hỏi phải tính giá thành đơn vị. Theo đó, có các cách phân loại giá thành cơ bản như sau:

Đọc thêm...
 

Các phương pháp trong kế toán giá thành

Các phương pháp trong kế toán giá thànhHiện nay, có rất nhiều phương pháp tính giá thành được các doanh nghiệp áp dụng. Thông thường, trong kế toán giá thành, chúng ta có các phương pháp tính giá thành cơ bản sau:

Đọc thêm...
 

Kế toán giá thành là gì?

Kế toán giá thành là gì?Giá thành là biểu hiện bằng tiền toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra bất kỳ ở thời điểm nào nhưng có liên quan đến khối lượng công việc, sản phẩm hoàn thành trong kỳ. Trình tự kế toán chi phí ở các doanh nghiệp khác nhau thì khác nhau. 

Đọc thêm...
 

Kế toán là gì?

Kế toán là gì?Kế toán là nghệ thuật thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin về toàn bộ tài sản và sự vận động của tài sản (hay là toàn bộ thông tin về tài sản và các hoạt động kinh tế tài chính) trong doanh nghiệp nhằm cung cấp những thông tin hữu ích cho việc ra các quyết định về kinh tế - xã hội và đánh giá hiệu quả của các hoạt động trong doanh nghiệp.

Đọc thêm...