may hut dich may tao oxy| Son Amok| son xăm| son xăm|

Kế toán thuế

Kế toán thuế

Các nghiệp vụ cơ bản về kế toán thuếChuẩn mực kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Chuẩn mực kế toán thuế thu nhập doanh nghiệpThực tế, luôn luôn tồn tại sự khác biệt giữa các Chính sách Thuế với các quy định trong các Chuẩn mực và Chế độ kế toán trong bấtkỳ nền kinh tế nào trên thế giới. Các doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế phải hiểu và có cách ứng xử phù hợp đối với sự khác biệt này. 

Đọc thêm...
 

Kế toán thuế GTGT đầu vào

Kế toán thuế GTGT đầu vàoTrong công việc hiện nay, khi nhập chứng từ tiếp nhận hàng hóa và dịch vụ vào cơ sở dữ liệu, bạn phải xác định rõ % thuế xuất là bao nhiêu?

Đọc thêm...
 

Công việc kế toán thuế

Công việc kế toán thuếKhông giống như những nhân viên kế toán khác, công việc của một nhân viên kế toán thuế có những đặc thù riêng.  Công việc của một kế toán thuế bao gồm...

Đọc thêm...
 

Kế toán thuế là gì?

Kế toán thuế là gì?Vì sao mỗi doanh nghiệp đều có kế toán thuế riêng? Vì sao nhiều công ty mặc dù đã có kế toán những vẫn thuê kế toán thuế và làm báo cáo tài chính riêng?

Đọc thêm...