may hut dich may tao oxy| Son Amok| son xăm| son xăm|

Kế toán thuế là gì?

Kế toán thuế là gì?

 Vì sao mỗi doanh nghiệp đều có kế toán thuế riêng? Vì sao nhiều công ty mặc dù đã có kế toán những vẫn thuê kế toán thuế và làm báo cáo tài chính riêng? Công việc của một nhân viên kế toán thuế quan trọng như thế nào?

 

Kế toán thuế là gì? 

 

Kế toán thuế liên quan pháp luật nhà nước và là nghĩa vụ của các doanh nghiệp đối với nhà nước. Nhà nước chỉ có thể quản lý được nền kinh tế nhiều thành phần khi có kế toán thuế.  Doanh nghiệp cũng chỉ có thể kinh doanh ổn định và báo cáo thuế thuận lợi khi thực hiện các vấn đề về thuế rõ ràng.  Vì vậy, kế toán thuế ra đời nhằm mục đích ổn giúp doanh nghiệp và nhà nước phát triển tốt hơn.