may hut dich may tao oxy| Son Amok| son xăm| son xăm|

Kế toán tiền gửi ngân hàng

Kế toán tiền gửi ngân hàng

Sự khác nhau giữa kế toán ngân hàng và kế toán tài chính doanh nghiệp

Sự khác nhau giữa kế toán ngân hàng và kế toán tài chính doanh nghiệpHệ thống kế toán ngân hàng Việt Nam chính thức ra đời từ năm 1951 còn hệ thống kế toán tài chính DN được hình thành sau đó ba năm, năm 1954 và được hoàn thiện, phát triển song song cho tới nay. Về cơ bản, hai hệ thống kế toán giống nhau về nguyên tắc, nội dung và phương pháp hạch toán theo các chuẩn mực kế toán và Luật Kế toán đã ban hành. 

Đọc thêm...
 

Điều kiện trở thành kế toán tiền gửi ngân hàng

Điều kiện trở thành kế toán tiền gửi ngân hàngMuốn dự tuyển vào các vị trí nhân viên kế toán ngân hàng, yêu cầu trước tiên là ứng viên đó phải có kiến thức chung về nghiệp vụ kế toán tốt.  Ngoài ra ứng viên phải tự tìm hiểu thêm các kiến thức về lĩnh vực kế toán tiền gửi ngân hàng hoặc có thể đi học thêm các khóa ngắn hạn về kế toán tiền gửi ngân hàng do Đại học Ngân hàng hoặc Đại học Kinh tế tổ chức.

Đọc thêm...
 

Các quy định về hạch toán tiền gửi ngân hàng

Các quy định về hạch toán tiền gửi ngân hàngQuy định về hạch toán tiền gửi ngân hàng được quy định rõ từng điều một trong bộ luật của nhà nước. Sau đây là những quy định chung cho việc hạch toán tài khoản tiền gửi ngân hàng ở nước ta.

Đọc thêm...
 

Kế toán tiền gửi ngân hàng là gì?

Kế toán tiền gửi ngân hàng là gì?Tiền của doanh nghiệp phần lớn được gửi ở ngân hàng, kho bạc hoặc các công ty tài chính để thực hiện việc thanh toán không dùng tiền mặt. Lãi tiền gửi ngân hàng được hạch toán vào TK 515 “ Doanh thu HĐTC”.

Đọc thêm...