may hut dich may tao oxy| Son Amok| son xăm| son xăm|

Kế toán tiền mặt

Kế toán tiền mặt

Các nghiệp vụ cơ bản về kế toán tiền mặtTrình tự luân chuyển chứng từ kế toán

Trình tự luân chuyển chứng từ kế toán Để việc lập phiếu thu - phiếu chi, ủy nhiệm chi- ủy nhiệm thu hợp pháp, theo đúng chế độ kế toán, người đứng đầu bộ phận kế toán của công ty cần phải quy định các chứng từ tương ứng kèm theo để những yêu cầu thanh toán không phù hợp sẽ được nhận biết. Các kế toán viên mặc nhiên căn cứ vào đó mà áp dụng.

Đọc thêm...
 

Yêu cầu của kế toán tiền mặt

Yêu cầu của kế toán tiền mặtKế toán tiền mặt là một bộ phận rất quan trọng trong các doanh nghiệp, công ty kinh doanh. Để thực hiện đúng được nhiệm vụ của mình, kế toán tiền mặt phải thực hiện những yêu cầu cơ bản sau:

Đọc thêm...
 

Vai trò của kế toán tiền mặt

Vai trò của kế toán tiền mặtĐể kinh doanh có hiệu quả, để có thể cạnh tranh được và đứng vững trên thị trường, một biện pháp vô cùng cần thiết là các doanh nghiệp phải quản lý và thực hiện tốt vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán của mình nhằm đảm bảo tốt các mối quan hệ tác động qua lại giao dịch giữa các thành phần kinh tế, nó sẽ kích thích nền kinh tế phát triển nhanh hơn.

Đọc thêm...
 

Quy định về hạch toán tài khoản tiền mặt

Quy định về hạch toán tài khoản tiền mặtTiền mặt dùng để phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tại quỹ của doanh nghiệp bao gồm: Tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý. Quy định về hạch toán tài khoản tiền mặt được trình bày thông qua 7 điều sau:

Đọc thêm...