may hut dich may tao oxy| Son Amok| son xăm| son xăm|

Kế toán tổng hợp là gì?

Kế toán tổng hợp là gì?


Không phải ai cũng có khả năng trở thành nhân viên kế toán tổng hợp sau thời gian dài làm việc. Để trở thành một nhân viên kế toán tổng hợp, đòi hỏi người này phải có những phẩm chất và tài năng như công việc kế toán tổng hợp mong muốn.  Vậy kế toán tổng hợp là gì?

 

Kế toán tổng hợp là gì?

 

Kế toán tổng hợp là người có khả năng phối hợp số liệu của các bộ phận để lập ra báo cáo tài chính. Để được đưa vào vị trí này, người kế toán cần có sự hiểu biết bao quát toàn bộ quy trình kế toán của đơn vị, sự am hiểu các quy định về báo cáo tài chính và thuế cũng như khả năng phối hợp công việc các nhân viên trong bộ phận kế toán.