may hut dich may tao oxy| Son Amok| son xăm| son xăm|

Chức năng của hệ thống kế toán

Chức năng của hệ thống kế toán

 

 Ngày nay, với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp, công ty ra đời hành loạt . Cùng với hệ thống các doanh nghiệp, công ty đó, hệ thống kế toán cũng được thành lập ngay sau đó. Vậy chức năng chính của hệ thống kế toán là gì?

 

Chức năng của hệ thống kế toán 

Sau đây là những chức năng chính của hệ thống kế toán:

  - Quan sát, thu nhận và ghi chép một cách có hệ thống hoạt động kinh doanh hàng ngày các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và các sự kiện kinh tế khác.
   - Phân loại các nghiệp vụ và sự kiện kinh tế thành các nhóm và các loại khác nhau, việc phân loại này có tác dụng giảm được khối lượng lớn các chi tiết thành dạng cô đọng và hữu dụng.
    - Tổng hợp các thông tin đã phân loại thành các báo cáo kế toán đáp ứng yêu cầu của người ra các quyết định.

Ngoài ra, quá trình kế toán còn bao gồm các thao tác như việc truyền đạt thông tin đến những đối tượng quan tâm và giải thích các thông tin kế toán cần thiết cho việc ra các quyết định kinh doanh riêng biệt.

Để tìm hiểu thêm về kế toán tổng hợp, mời các bạn xem tại http://ketoanthucte.edu.vn/ke-toan-tong-hop.html