may hut dich may tao oxy| Son Amok| son xăm| son xăm|

Sổ sách kế toán

Sổ sách kế toán

Sổ sách kế toánQuy định về sổ sách kế toán

Quy định về sổ sách kế toánNgoài bìa và trang đầu sổ kế toán (góc trên bên trái) phải ghi tên cơ quan quản lý, tên đơn vị; Giữa bìa ghi tên sổ, niên độ kế toán; Trang đầu ghi số trang có trong sổ kế toán, họ, tên người ghi sổ, ngày ghi sổ kế toán và ngày kết thúc ghi sổ hoặc ngày chuyển giao sổ cho người khác. 

Đọc thêm...
 

Các loại sổ sách kế toán

Các loại sổ sách kế toán Các đơn vị kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự phải mở sổ kế toán theo mẫu quy định để ghi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và lưu giữ toàn bộ số liệu kế toán làm cơ sở lập báo cáo tài chính nghiệp vụ thi hành án dân sự.

Đọc thêm...
 

Trình tự ghi sổ sách kế toán

Trình tự ghi sổ sách kế toánHàng ngày, kế toán căn cứ vào các chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại đã được kiểm tra và được dùng làm căn cứ ghi sổ, trước hết xác định tài khoản ghi Nợ, tài khoản ghi Có để ghi vào Sổ Nhật ký – Sổ Cái. 

Đọc thêm...
 

Sổ Nhật ký - Sổ cái là gì?

Sổ Nhật ký - Sổ cái là gì?Các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh được kết hợp ghi chép theo trình tự thời gian và theo nội dung kinh tế (theo tài khoản kế toán) trên cùng một quyển sổ kế toán tổng hợp duy nhất là sổ Nhật ký - Sổ Cái. 

Đọc thêm...