may hut dich may tao oxy| Son Amok| son xăm| son xăm|

Thuật ngữ kế toán

Thuật ngữ kế toán

Trái phiếu là gì?

Trái phiếu là gì?Trái phiếu là một loại chứng khoán quy định nghĩa vụ của người phát hành (người vay tiền) phải trả cho người nắm giữ chứng khoán (người cho vay) một khoản tiền xác định, thường là trong những khoảng thời gian cụ thể, và phải hoàn trả khoản cho vay ban đầu khi nó đáo hạn. 

Đọc thêm...
 

Thuật ngữ khấu hao và chiết khấu

Thuật ngữ khấu hao và chiết khấuKhấu hao là giá trị tiền tệ được tính vào giá thành sản phẩm một lượng giá trị tương đương với giá trị hao mòn của tài sản cố định, nhằm tạo ra nguồn vốn để sửa chữa hoặc mua sắm tài sản cố định mới. 

Đọc thêm...
 

Tài khoản là gì?

Tài khoản là gì?Trong kế toán, một tài khoản là một nhãn dùng để ghi chép lại và báo cáo về số lượng của gần như bất cứ thứ gì có giá trị bằng tiền trong doanh nghiệp. Thông thường nó là một bản ghi số tiền sở hữu hoặc nợ đối với một đối tượng cụ thể, hoặc được phân phối cho một mục đích đặc thù.

Đọc thêm...
 

Tạm ứng là gì?

Tạm ứng là gì?Khoản tạm ứng là một khoản tiền hoặc vật tư do doanh nghiệp giao cho người nhận tạm ứng để thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh hoặc giải quyết một công việc nào đó được phê duyệt.

Đọc thêm...